Dagvatten

Dagvattenåtgärder i och kring Mörbyviken 2005, här och 2012, här

Guide för dagvattenhantering inom Edsvikens avrinningsområde 2011, här

Föroreningsberäkningar i dagvatten till Edsviken inom Sollentuna 2006, här och kartbilaga här

Föroreningsberäkning i dagvatten från Danderyd till Edsviken 2006, här och kartbilaga här

Dagvatten till Edsviken samt effekter av dagvatten från Järvatunneln 2006, här