Edsvikens dag. 21/5-2016 (Edsbergsparken, Sollentuna)

Edsviken vattensamverkan i samarbete med Sollentuna kommun bjöd in allmänheten till Edsvikens dag med syftet att belysa Edsvikens värden kopplade till naturmiljön, kulturmiljön och till rekreation. Under dagen kunde man prata med oss om hur Edsviken mår och om vad vi tillsammans kan göra för att förbättra dess status. Man kunde även träffa föreningar som är beroende av Edsviken samt politiker och tjänstemän från kommunen.

Som besökare kunde man gå på tipspromenad, se när dykare bärgar skäp från havsbotten, titta närmare på småkryp som lever i Edsviken och delta vid öringutsättningen i bäcken. Edsbergs slott höll öppet för nyfikna och Attunda brandkår fanns på plats.

Edsvikens dag blev en lärorik och spännande dag för alla åldrar!

Utförligt program för dagen återfinns här.

Ett bildkollage från dagen återfinns här.