Hamnens dag 2017, Danderyd

Den 20 maj 2017 deltog Edsviken Vattensamverkan i Hamnens dag 2017. Eventet anordnades av marina läroverket i Danderyd. Tusentals besökare kom till Stocksundet. Edsviken vattensamverkan informerade besökarna om vårt arbete och om Edsvikens status.