Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm)

 

Seminarieprogram (klicka här)


Aktuella föredrag:

Johan Bodegård (NRM)

       - Välkommen (film)

Katarina Luhr (Miljöborgarråd, Stockholm Stad)

       - Vattenarbetet inom regionen (film) (PDF)

Carina Knorpp (Ordf. i Edsviken vattensamverkan, Sollentuna kommun)

       - Vattenarbetet inom regionen + frågestund (film) (PDF

Mats Wallin (Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten)                        

       - Vad innehåller vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram? (film) (PDF)

Albin Ring (Förvaltningsjurist, Stockholm stad)

        - Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet + frågestund (film) (PDF)

Anna Jöborn (Chef för kunskapsavdelningen, HaV)

        - Samverkan i Vattenförvaltningen (film)

Jonas Johansson (Samordnare för Höje Å vattenråd, Lunds kommun)

        - Kommunal samverkan i praktiken + frågestund (film) (Presentation)

Lars-Erik Widarsson (Nordvästra Skånes VA)

        - Dagvattenplanering och dess betydelse för att motverka översvämningar (film) (PDF)

Gilbert Svensson (Docent VA-teknik/forskare, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

        - Dagvattenkvalité och en grön stad + frågestund (film) (PDF)

Juha Salonsaari (Vattensamordnare, Stockholm stad)

        - Åtgärder - ett kommunalt intresse och ansvar (film) (PDF)

Johan Gustafsson (Utredningsingenjör, Stockholm Vatten AB)

        - Pågående åtgärder i Stockholm + frågestund (film) (PDF)

Anders Esselin (moderator) med fler

        - Avslutande panelreflektion (film)