Fisk

Provfiske med ryssja i Igelbäcken mfl 2016, Solna, läs här

Uppföljning av fiskväg Igelbäcken, Solna 2015, läs här

Edsviken provfiske 2015, Calluna AB, läs här

Lekfiskinventering vid Nora träsk, Sportfiskarna 2015, läs här

Analys av miljögifter i fisk från Edsviken och Norrviken, 2012, läs här

Nora träsk Nätprovfiske 2011, Huskvarna Ekologi, 2011, läs här

Fiskevårdsplan för Edsviken, Edsviken Vattensamverkan, 2011, läs här

Nätprovfiske i Edsviken 2010, Huskvarna Ekologi & Aquaresurs, 2010, läs här

Översiktlig fiskyngelinventering i Edsviken, Stockholms län 2007, SKARPS Miljöteknik, 2007, läs här

Edsviken fiskeribiologisk undersökning 2005, Aquaresurs, 2005, läs här

Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004, Naturhistoriska riksmuseeum, 2004, läs här