Sediment

Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård (inkl. Edsviken) och östra Mälaren 2013, rapport här

Länsstyrelsen har provtagit bottensediment i Edsviken och gjort en riskklassning enligt MIFO-modellen (metodik för förorenade områden), läs här

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Rådan och Kaninholmen, SWECO 2013, läs här