Sjöar och vattendrag

Här börjar Stockholms skärgård, Edsviken Vattensamverkan, 2011,  läs här

System Aqua 2004 - Del 1 Hierarkisk modell för karakterisering av sjöar och vattendrag, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2004, läs här