2018
2018-03-23: Läs Edsvikens rapport från miljöövervakningen 2017
2018-01-31: Nya undersökningar i Edsviken och Igelbäcken 2017

2017
2017-05-22: Edsviken Vattensamverkan deltog i Hamnens dag i Danderyd den 20 maj 2017
2017-03-15: Ny belastningskarta för Edsviken som tar hänsyn till avrinningsområdets storlek
2017-03-15: Edsviken vattensamverkans tankar kring Svenska kraftnäts tunneldrivning vid Stocksund
2017-03-15: Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2016
2017-01-31: Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2016

2016
2016-05-03: Edsvikens dag den 21 maj i Edsbergsparken, Sollentuna
2016-03-30: Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013-2015
2016-03-30: Beskrivning av 27 skyddsvärda strandområden runt Edsviken
2016-03-11: Seminarium 10/3 2016 Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten.

2015
2015-10-20: Kartor över närings- och föroreningsbelastning till Edsviken
2015-05-22: Provfiske i Igelbäcken i april 2015
2015-04-13: Ny rapport, Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård och östra Mälaren 2013
2015-02-18: Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2014

2014
2014-12-19: Makrofytinventering i Edsviken 2014
2014-06-03: Bottensedimentprovtagning och riskbedömning enligt MIFO-metodiken
2014-03-25: Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013
2014-02-19: Miljöövervakningsprogram 2014-2018 Edsvikens avrinningsområde
2014-02-18: Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2013
2014-02-17: Ny hemsida för Edsviken Vattensamverkan