Beskrivning av 27 skyddsvärda strandområden runt Edsviken

2016-03-30

Edsviken vattensamverkan har tagit fram en sammanställning och beskrivning av 27 skyddsvärda strandområden runt Edsviken, läs här