Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2013

2014-02-18

Pelagia Miljökonsult AB har av Calluna AB fått i uppdrag att analysera 10 bottenfaunaprover från Edsviken insamlade under våren 2013. Läs här