Kartor över närings- och föroreningsbelastning till Edsviken

2015-10-20

Nu finns kartläggning över den närings- och föroreningsbelastning som går ut i Edsviken. Kartorna finner du under rubriken Om Edsviken/kartor

http://www.edsviken.nu/om_edsviken/kartor/naringsbelastning_fran_avrinningsomradet/