Läs Edsvikens rapport från miljöövervakningen 2017

2018-03-23

Edsviken vattensamverkan genomför årligen miljöövervakning enligt framtaget miljökontrollprogram.
Nu finns 2017 års rapport med resultat från provtagningen mellan åren 2015-2017.

Läs rapporten här!