Miljöövervakningsprogram 2014-2018 Edsvikens avrinningsområde

2014-02-19

Miljöövervakningsprogrammets syfte är att översiktligt övervaka miljötillståndet i Edsviken, att utgöra underlag för åtgärder och i och omkring avrinningsområdet samt att på lång sikt följa upp effekter av genomförda åtgärder. Läs här