Nya undersökningar i Edsviken och Igelbäcken 2017

2018-01-31

Nu finns nya rapporter att läsa om miljögifter och kiselalger från 2017 års provtagningar i Edsviken och Igelbäcken.

Rapport gällande kiselalger från provtagningar år 2017 i tre av Stockholms vattendrag, bland annat Igelbäcken, läs här

Rapport gällande miljögifter i Edsvikens vatten och sediment, provtaget år 2017, läs här