Provfiske i Igelbäcken i april 2015

2015-05-22

Solna stad genomförde i april med hjälp av Sportfiskarna en inventering av lekvandrande fisk vid den nyanlagda faunapassagen i Igelbäcken, vid Ulriksdals slott. Faunapassagen färdigställdes i april 2014 och det är första gången en undersökning av vilka fiskarter som kan passera genom den görs, från Edsviken upp i Igelbäcken.

Inventeringen gjordes genom provfiske med ryssja där de fiskarter som passerar upp genom faunapassagen registreras. Fiskarna artbestämdes och släpptes sedan tillbaka i bäcken. Syftet med inventeringen är att undersöka vilka fiskarter som passerar upp i bäcken och därmed få en uppfattning om faunapassagens funktion. Fisket pågick under april månad. Hittills har gäddor, abborrar och mörtar passerat från Edsviken upp i Igelbäcken.

Statens fastighetsverk fick Solna stads miljöpris 2014 bland annat just för att de anlagt faunapassagen, och därmed skapat möjligheter för fisk och andra vattenlevande organismer att vandra upp i Igelbäcken. Något som är mycket positivt för den biologiska mångfalden i Igelbäckens naturreservat, och också ger ett värdefullt bidrag till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

För mer information kontakta Per Tholander, miljöhandläggare på Solna stad, via stadens kontaktcenter eller på per.tholander@solna.se.

När rapporten är klar läggs denna upp på hemsidan.