Ny rapport, Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård och östra Mälaren 2013

2015-04-13

Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms miljöförvaltning, Edsviken vattensamverkan och Stockholms läns landsting har genomfört en sedimentundersökning i ett område som sträcker sig från de östra delarna av Mälaren, genom Stockholms innerstad och ut till utanförliggande kustvatten. Undersökningen omfattar 34 provpunkter och har utförts som en uppföljning till tidigare undersökningar som utfördes åren 1997-2001 och 2007. I den här studien har två nya stationer etablerats i Ulvsundasjön och Edsviken. Syftet med undersökningen var att undersöka nuvarande miljögiftsbelastning i sedimenten samt att få en uppfattning om trender sedan 1990-talet. Rapporten finner du här