Ny belastningskarta för Edsviken som tar hänsyn till avrinningsområdets storlek

2017-03-15

Edsviken vattensamverkan har tagit fram ytterligare en belastningskarta för Edsvikens avrinningsområde. Den nya kartan (karta 3) tar hänsyn till respektive avrinningsområdes storlek. Belastningskartorna hittar du här.