Närings- och föroreningsbelastning till Edsviken

Kartorna visar hur mycket näring och föroreningar som belastar Edsviken indelat i de tekniska delavrinningsområdena. Kartorna skiljer sig åt med avseende på vilken enhet belastningen redovisas i.

Kartläggningen baseras på schablonvärden per markanvändningskategori enligt StormTac-modellen.

Såhär använder du kartorna: I reglaget till vänster, visible layers, klickar du i den parameter du är intresserad av. Välj en i taget. Efter val kan du klicka på de olika deloavrinningsområden i kartan för att få mer information. 

Karta 1. Legend/färgkodning baserad på belastning (vikt per år), klicka här.

Karta 2. Legend/färgkodning baserad på koncentration (vikt per volym), klicka här.

Karta 3. Legend/färgkodning baserad på belastning relaterat till delavrinningsområdets storlek (vikt per år och arealsenhet), klicka här.