Verksamhetsplanen för 2016 antogs av Edsviken vattensamverkan på styrgruppsmötet i februari 2016, läs här