Verksamhetsplanen för 2017/2018 antogs med revisioner inför 2018 av Edsviken vattensamverkan på styrgruppsmötet i december 2017, läs här